Lär dig strategi och vinn på casino

Det finns många olika strategier när man vill räkna kort i BlackJack. Det man först och främst bör vara medveten om när det gäller detta är att det inte på något sätt är olagligt att räkna kort så länge du enbart använder dig av ditt eget huvud. Det är strängt förbjudet att använda sig av någon typ av teknik för att räkna korten i BlackJack. Detta är till och med olagligt och kan ge fängelse. Det är även lagligt att casinon avvisar dig som enbart räknar kort i huvudet då alla casinon räknas som privata områden och därför har inte vem som helst rätt att vistas där. Vad deras anledning är spelar dessvärre ingen roll.

Lär dig räkna kort

Det vanligaste sättet för att räkna kort i BlackJack är att man använder sig av high and low metoden. Denna fungerar på alla typer av kortlekar. Det spelar ingen roll om det är en kortlek eller åtta kortlekar. Faktum är dock att det är större chans att få ett mer exakt resultat om det handlar om fler kortlekar.

High and Low metoden går ut på att du räknar alla kort som kommer ut på bordet. Du räknar inget kort mellan 7-9. Dessa har inget värde alls för dig, och om du trots det vill räkna dem så räknar du dem som 0. Alla kort av värdet 1-6 räknar som +1 och de kort som är värt 10 eller Ess räknas som -1. Denna metod går helt enkelt ut på att du räknar hur många höga kort som finns kvar i kortleken och hur stor chansen är att det kommer ett högt eller lågt kort som nästa.

Om ditt värde är -4 innebär detta alltså att det har visats fler höga kort än låga och sannolikheten är stört att det kommer att komma ett lågt kort. Glöm inte att även räkna dealerns kort.